City Safety

City Safety ristuvas liikluses

Uuendatud 1/31/2020

City Safety ristuvas liikluses

City Safety aitab sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

P5-1507-CitySafety Korsande trafik

Sektor, kus funktsioon City Safety tuvastab ristuvat liiklust.

Et City Safety suudaks tuvastada kokkupõrge kursil olevaid sõidukeid, peab lähenev sõiduk sisenema sektorisse, kus City Safety saab olukorda analüüsida.

Täita tuleb ka järgmised kriteeriumid.

  • Teie auto ei tohi liikuda aeglasemalt kui 4 km/h (3 mph)
  • Teie auto peab parempoolse liiklusega riikides pöörama vasakule (vasakpoolse liiklusega riikides paremale)
  • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.

Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud takistuste eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.

  • Ärge oodake hoiatust või sekkumist, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?