City Safety

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

Uuendatud 1/31/2020

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

City Safety roolimisabi aitab juhil teisele sõidukile / takistusele otsasõitu vältida, kui vaid pidurdamisega pole võimalik avariid vältida. City Safety roolimisabi ei saa välja lülitada, see on alati aktiivne.

P5-1717-CitySafety Undanmanöver
Teie auto roolib eemale
Aeglaselt liikuvad / paigalseisvad sõidukid või takistused.

City Safety võimendab rooli keeramist, mis juhtub ainult siis, kui juht on alustanud vältimismanöövrit ning sellisel juhul ainult siis, kui juht ei keera rooli kokkupõrke vältimiseks piisavalt.

Koos roolimise võimendamisega kasutatakse roolimise tõhustamiseks ka pidurisüsteemi. Funktsioon aitab pärast takistusest möödumist auto jälle sirgeks saada.

City Safety roolimisabi suudab tuvastada järgmisi.

  • Sõidukid
  • Jalgratturid
  • Jalakäijad
  • Suured loomad

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?