Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera*

Uuendatud 1/31/2020

Parkimisabi kaamera*

Parkimisabi kaamera võib aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel või käsitsi keskekraanilt.

P5+6-1817-PAC KameraVyAlternativ

Kaameravaate näide.

Suumi

Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.

- suumib sisse/välja
360°-vaade* – aktiveerib/inaktiveerib kõik kaamerad.
PAS* – aktiveerib/inaktiveerib parkimisabisüsteemi.
Jooned – aktiveerib/inaktiveerib parkimise abijooned.
Veotiis* – aktiveerib/inaktiveerib haakekonksu parkimise abijooned*

Pole kõigis riikides saadaval.

.
CTA* – aktiveerib/inaktiveerib funktsiooni Cross Traffic Alert.

Objektid/takistused võivad ekraanil kuvatust asuda autole lähemal.

Hoiatus

  • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
  • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?