AdBlue

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Uuendatud 1/31/2020

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Heitkoguste kontrollimise süsteem jälgib pidevalt AdBlue taset, kvaliteeti ja kogust. Kui midagi on valesti, kuvatakse juhiekraanil teade.

P5-1746-XC60-Adblue message in DIM

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

AdBlue tase madal

AdBlue tase on madal ja paaki tuleb täita.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

AdBlue doseerimine

ja

AdBlue kvaliteet

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Pöörduge auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol yellow

Lisage AdBlued

AdBlue tase on kriitiliselt madal ja paaki tuleb täita kohe.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Mootori käiv. keelatud

ja nt: Lisage vähemalt 4,5 liitrit AdBlued

Autot ei saa käivitada enne AdBlue lisamist. Lisage AdBlued juhiekraanil märgitud koguses või võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Märkus.

  • Selleks et tasemenäidik tuvastaks lisatud AdBlue koguse õigesti, peab auto olema tasapinnal.
  • Pärast täitmist võib kuluda kuni 20 sekundit, enne kui süsteem kuvab õige taseme.
P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Mootori käiv. keelatud

Taaskäivitamiseks vajalik AdBlue süsteemi hooldus

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Pöörduge funktsiooni kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?