Sõidurežiimid

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Uuendatud 1/31/2020

Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Taset ja tõukeleevendust reguleeritakse autos automaatselt.

Tõukeleevendi (Four-C)

Tõukeleevendi funktsiooniga Four-C autodes kohandatakse tõukeleevendit valitud sõidurežiimi ja auto kiiruse järgi. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud mugavaks sõiduks ja seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Sümbolid ja teated juhiekraanil

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension

Vedrustus

Välja lülitatud kasutaja poolt

Kasutaja on aktiivse vedrustuse käsitsi välja lülitanud.

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension

Vedrustus

Ajutiselt vähendatud jõudlus

Aktiivse vedrustuse jõudlus on süsteemi liigse kasutamise tõttu ajutiselt vähenenud. Kui seda sõnumit kuvatakse sageli (nt mitu korda nädalas), võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Vajab hooldust

On tekkinud rike. Minge esimesel võimalusel teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension red lining

Vedrustuse rike

Peatu ohutult

On tekkinud kriitiline rike. Peatage auto ohutult ja laske see teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. pukseerida.

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Aeglustage Sõiduk liiga kõrge

On tekkinud rike. Kui teade kuvatakse sõitmise ajal, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?