Navigeerimine

Navigatsioonisüsteemi* häälega juhtimine

Kehtib teatud mudelitel.

Uuendatud 1/31/2020

Navigatsioonisüsteemi* häälega juhtimine

Kehtib teatud mudelitel.

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni.

Vajutage rooli parempoolsel klahvistikul nuppu ja lausuge üks järgmistest käsklustest.

 • Navigatsioon” – avab dialoogiakna ja kuvab käskude näidised.
 • "Take me home" - Antakse juhendid Avaleht asukohta.
 • "Go to [City]" - määrab sihtkohaks linna. Näide "Sõida Tallinna".
 • "Go to [Address]" – määrab sihtkohaks aadressi. Aadress peab sisaldama linna ja tänavat. Näiteks „Sõida Tallinna, Pärnu mnt 5”.
 • "Add intersection" – peate määrama kaks tänavat. Sihtkohaks muutub nende tänavate ristumiskoht.
 • "Go to [Post code]" – määrab sihtkohaks sihtnumbri. Näide "Sõida sihtnumbrile 1 2 3 4 5"
 • "Go to [kontakt]" - määrab sihtkohaks aadressi telefoniraamatust. Näide "Sõida Jaan Sepa juurde".
 • Search [Huvipunkti kategooria]” – otsib ümberkaudseid huvipunkte (POI) teatud kategooria piires (nt restoranid)

  Kasutaja saab huvipunkti helistada või selle sihtkohaks määrata.

  . Loendi sortimiseks marsruudil öelge tulemuste loendi kuvamise ajal „Marsruudi ulatuses”.
 • Search [Huvipunkti kategooria] kohas [City]” - otsib huvipunkte (POI) teatud kategooria ja linna piires. Tulemuste loendit sorditakse linna keskpunkti järgi. Näiteks „Otsi restorani Tallinnas”.
 • Search [Huvipunkti nimi]. Näiteks „Otsi Lahemaa rahvusparki”.
 • "Change country/Change state

  Euroopa riikides kasutatakse termini "State" (osariik) asemel terminit “Country” (riik).

  ,

  Brasiilia ja India puhul toimub ala muutmine keskekraani kaudu.

  " – muudab navigeerimiseks otsingupriikonda.
 • "Show favourites" - kuvab lemmikasukohad juhiekraanil.
 • "Clear itinerary" – kustutab reisikavast kõik salvestatud vahepunktid ja lõpp-punkti.
 • "Repeat voice guidance" – kordab viimast hääljuhist.
 • "Turn off voice guidance" – lülitab hääljuhendamise välja.
 • "Turn on voice guidance" – käivitab hääljuhendamise.

Aadressid

Aadressi sisestamisel määratakse navigatsioonisüsteemis otsinguala selle eelsättena. Võite valida erineva otsinguala. Kui uus otsinguala kasutab valitud süsteemikeelest erinevat suhtluskeelt, lülitub süsteem automaatselt ümber erinevale tuvastusmootorile. Seepärast öelge aadress uue otsinguala keeles.


Kas sellest oli abi?