Välisvalgustus

Eesmised udutuled/kurvituled*

Uuendatud 1/31/2020

Eesmised udutuled/kurvituled*

Eesmised udutuled eritavad tugevamat valgust kui lähituled ja on seetõttu udu korral täiendavaks abiks.

P5-1507 Button, front fog light

Eesmiste udutulede nupp.

Tagumisi udutulesid saab välja lülitada ainult siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II ja roolikangi pöördlüliti on asendis , või .

Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks vajutage nuppu. Kui eesmised udutuled sisse lülitatakse, süttib juhiekraanil olev sümbol .

Udutuled lülituvad automaatselt välja, kui auto välja lülitatakse või roolikangi pöördlüliti seatakse asendisse .

Märkus

Udutulede kasutamise eeskirjad erinevad riigiti.

Kurvituled*

Eesmised udutuled võivad olla varustatud kurvifunktsiooniga, mis valgustab ajutiselt diagonaalselt auto ees olevat ala järsus kurvis rooli keeramise suunas või sisselülitatud suunatulede suunas.

Funktsioon aktiveerub hämaras või pimedas, kui roolikangi valikulüliti on asendis või ja auto liikumiskiirus on aeglasem kui 30 km/h (ligikaudu 20 mph).

Peale selle lülituvad tagurdamisel lisaks tagurdustulele ka mõlemad kurvituled sisse.

Funktsioon aktiveeritakse tehases, kuid selle saab keskekraani abil sisse ja uuesti välja lülitada.


Kas sellest oli abi?