Välisvalgustus

Lähenemisvalgustuse kestus

Uuendatud 1/31/2020

Lähenemisvalgustuse kestus

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse kaugjuhtimispult-võtmest kui auto on lukust lahti.

Funktsioon aktiveeritakse, kui lukust avamiseks kasutatakse kaugjuhtimispulti. Sel hetkel lülitatakse välja parktuled, välised käepidemetuled*, numbrimärgi valgustus, salongi laetuled, põrandatuled ja pakiruumi valgustus. Kui uks avatakse aktiveerimisaja jooksul, pikeneb ukse käepidemete* ja salongi valgustuse põlemise aeg.

Funktsiooni saab keskekraanilt aktiveerida ja inaktiveerida.


Kas sellest oli abi?