Sümbolid ja teated

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Uuendatud 1/21/2020

Funktsiooni AdBlue®

Registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

sümbolid ja teated

Heitkoguste kontrollimise süsteem jälgib pidevalt AdBlue taset, kvaliteeti ja kogust. Kui midagi on valesti, kuvatakse juhiekraanil teade.

P5-XC60-1746-Adblue messages in driver display

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

AdBlue tase madal

AdBlue tase on madal ja paaki tuleb täita.

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

AdBlue doseerimine

ja

AdBlue kvaliteet

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Pöörduge auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display yellow

Lisage AdBlued

AdBlue tase on kriitiliselt madal ja paaki tuleb täita kohe.

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display red

Mootori käiv. keelatud

ja nt: Lisage vähemalt 4,5 liitrit AdBlued

Autot ei saa käivitada enne AdBlue lisamist. Lisage AdBlued juhiekraanil märgitud koguses või võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Pange tähele, et selleks et tasemenäidik tuvastaks lisatud AdBlue koguse õigesti, peab auto olema tasapinnal.

Pärast AdBlue lisamist auto käivitamisel järgige tühja paagi ja diiselmootori kohta käivaid juhiseid.

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display red

Mootori käiv. keelatud

Taaskäivitamiseks vajalik AdBlue süsteemi hooldus

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Pöörduge funktsiooni kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?