Sümbolid ja teated

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/21/2020

Kohanduva püsikiirusehoidja sümbolid ja teated*

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACCAdaptive Cruise Control) seotud eri sümboleid ja teateid.

Järgmises illustreeritud näites teavitab liiklusmärgi teabe* (RSIRoad Sign Information) funktsioon, et maksimaalne lubatud kiirus on 130 km/h (80 miili/h).

P5-V90/S90-1617-Adaptive Cruise Control, Follows,  set to maintain 110 km/h and no vehicle ahead to follow

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

P5-V90/S90-1617-Adaptive Cruise Control, Follows +  Distance, set to maintain 110 km/h and to follow a vehicle ahead

Eelmisel illustratsioonil näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-1507-Cruise Control Symbol in table 2

Sümbol on VALGE.

Auto säilitab salvestatud kiirust.

P5-1617-Symbol-Table-Adapative Cruise Control symbol grey

Adaptive Cruise Contr.

Pole saadaval

Sümbol on HALL.

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

P5-1617-Symbol-Table-Adapative Cruise Control symbol grey

Adaptive Cruise Contr.

Vajab hooldust

Sümbol on HALL.

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).


Kas sellest oli abi?