Esiklaasinäidik

Esiklaasinäidiku aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Esiklaasinäidiku aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Esiklaasinäidiku saab aktiveerida ja deaktiveerida pärast auto käivitamist.

P5-1507-Head Up Display symbol

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Sõiduabi näidik. Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?