Soovitused sõidu ajaks

Tühi paak ja diiselmootor

Uuendatud 5/18/2020

Tühi paak ja diiselmootor

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks.

Enne auto käivitamist pärast diislikütuse tankimist toimige järgmiselt.

Kaugjuhtpult peab asuma autos.

Seadke auto süüteasendisse II – keerake süütenuppu päripäeva piduri- või siduripedaali alla vajutamata ja hoidke nuppu selles asendis umbes 4 sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.

Oodake ligikaudu üks minut.

Käivita mootor.

Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

  • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kütuse valamisel kanistrist pidage silmas järgmist

Kui lisate diislikütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit. Veenduge, et sisestate lehtritoru kindlalt täitetorusse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb lehtri otsak mõlemast klapist mööda lükata.


Kas sellest oli abi?