Sätted

Kuupäev ja kellaaeg

Uuendatud 11/9/2020

Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Kella asukoht

P5-15w46-Clock in driver display 8 inch and 12 inch

Kella asukoht 12-tollisel* ning 8-tollisel juhiekraanil. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Teatud olukordades võivad sõnumid ja teave kellaaja juhiekraanil varjata.

Keskekraanil näidatakse kellaaega olekuväljast paremal ja üleval.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige keskekraanil SeadedSüsteemKuupäev ja kellaaeg, et muuta kellaaja ja kuupäeva vormingut.

Kuupäeva ja kellaaja muutmiseks vajutage puuteekraanil üles- või allaliikumise noolt.

GPS-iga autode automaatne kellaaeg

Saate teha valiku Automaatne kellaaeg, kui auto on varustatud navigatsioonisüsteemiga. Ajavööndit seadistatakse automaatselt olenevalt auto asukohast. Teatud tüüpi navigatsioonisüsteemide korral tuleb õige ajavööndi määramiseks ka auto praegune asukoht (riik) valida. Kui Automaatne kellaaeg ei valita, seadistatakse kellaaega ja kuupäeva puuteekraani üles- ja allaliikumise nooltega.

Suveaeg

Mõnes riigis saab valida seade Automaatne suveajale üleminek suveaja automaatseks määramiseks. Teistes riikides saab seade Suveaeg valida käsitsi.

Kui aku ühendati lahti

Kui aku ühendati nt töökojas lahti ja kellaaeg läks valeks, peate kella uuesti õigeks seadistama. Kui kell on seadistamata, võib see mõjutada auto Interneti-ühendust.


Kas sellest oli abi?