Blind Spot Information

BLIS aktiveerimine ja desaktiveerimine

Uuendatud 11/9/2020

BLIS aktiveerimine ja desaktiveerimine

Funktsiooni BLISBlind Spot Information saab sisse või välja lülitada.

P5-1917-Blind Spot Information center display button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Kui BLIS on mootori käivitamisel aktiveeritud, siis kinnitatakse selle käivitamist uksepeegli suunatulede ühekordse vilkumisega.

Juhul kui BLIS oli mootori väljalülitamisel deaktiveeritud, siis on see deaktiveeritud ka mootori järgmise sisselülitamise ajal ning siis suunatuled enam põlema ei hakka.


Kas sellest oli abi?