Kaamera ja radariseade

Kaamera ja radariüksuste tähised ja sõnumid

Uuendatud 11/9/2020

Kaamera ja radariüksuste tähised ja sõnumid

Allpool on esitatud mõned näited juhiekraanil kuvatavatest sõnumitest ja tähistest, mis puudutavad kaamerat ja radarit.

Andur blokeeritud

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Kui juhiekraanil kuvatakse see tähis ja teade Tuuleklaasi andur  Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit, tähendab see, et kaamera- ja radariüksus ei suuda tuvastada auto ees teisi sõidukeid, jalgrattureid, jalakäijaid ega suuri loomi ning auto kaamera- ja radaripõhised funktsioonid võivad olla häiritud.

Järgmises tabelis on toodud näited kuvatava teate võimalikest põhjustest koos vastava tegevusega.

Põhjus

Tegevusjuhis

Kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.

Puhastage kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.

Paks udu ja tugev vihm või lumi võivad radarisignaale või kaameravaadet blokeerida.

Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus tugevas vihmas või lumes.

Teelt pärit vesi või lumi pritsib üles ja blokeerib radarisignaale või kaameravaadet.

Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus väga märjal või lumisel teel.

Mustus on tuuleklaasi sisemise poole ja kaamera- ja radariüksuse vahel.

Pöörduge autoteenindusse esiklaasis oleva anduriüksuse puhastamiseks – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Tugev vastutulev valgus

Tegevus puudub. Kaameraüksus taaskäivitatakse paremates valgustingimustes automaatselt.

Vigane kaamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Kui kaamera sektor on pime ja sisaldab seda sümbolit, ei ole kaamera töökorras.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera

Näide kuvast, kui auto vasakpoolne kaamera ei tööta.

Kaamera pime sektor kuvatakse ka järgmistel juhtudel, aga sellisel juhul ilma vigase kaamera sümbolita.

  • Uks on lahti
  • Tagaluuk on lahti
  • Küljepeeglid on sisse tõmmatud.

Tagumine parkimiskaamera

Hoiatus

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Olge tagurdamisel eriti tähelepanelik, kui autoga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade ja kuvatud on see sümbol.

See sümbol näitab, et tagumised parkimisandurid on välja lülitatud ega hoiata takistuste eest.


Kas sellest oli abi?