Kohanduv kiirusehoidik

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Uuendatud 11/9/2020

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv püsikiirusehoidjaSee funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline. (ACCAdaptive Cruise Control) saab aidata juhil hoida püsikiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

P5-1507-CitySafety Princip

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust.

Kohanduvat kiirushoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteel.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe eespool sõitva sõidukiga. Kui kaamera ja radariüksused tuvastavad teie ees aeglasemalt liikuva sõiduki, kohandatakse kiirust automaatselt eelnevalt seadistatud eesoleva sõidukiga hoitava pikivahe abil. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

Kui manööverdamistoe* funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada ka auto kiirust.

Kohanduv kiirushoidik püüab:

  • kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.
  • järgneda samal sõidureal eespool olevale sõidukile juhi määratud pikivahega. Kui radariüksus ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse selle asemel juhi salvestatud kiirus. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et adaptiivne püsikiirushoidik on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Järsu langusega teel sõites võib funktsioonil tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga – sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis pidurdama.

Ärge kasutage kohanduvat kiirushoidikut rasket koormat või haagist vedades.

Hoiatus

  • See ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
  • Funktsioon ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
  • Ärge kasutage seda funktsiooni keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.

Oluline

Juhiabisüsteemi sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.


Kas sellest oli abi?