City Safety

City Safety™ kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

City Safety™ on funktsioon, mis aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juhi tähelepanu ei ole samal ajal teravdatud, mille tagajärjel võib tekkida kokkupõrge.

On ja Off

Märkus

Funktsioon City Safety™ on alati sisse lülitatud, kui mootor on käivitatud võtme seadmisega süüteasendisseI ja II.

Teatud olukordades on parem City Safety™ välja lülitada, nt kui autoga sõidetakse maastikul, kus puuoksad võivad vastu kapotti ja/või tuuleklaasi minna.

Pärast mootori käivitamist saab funktsiooni City Safety™ välja lülitada. Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Funktsioon lülitub mootori järgmisel käivitamisel sisse olenemata sellest, kas süsteem oli mootori väljalülitamise hetkel sees või väljas.

Hoiatus

Laserandur väljastab laserkiirgust ka juhul, kui City Safety™ lülitatakse käsitsi välja.


Kas sellest oli abi?