Sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Kui LDW-funktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada sümbolit koos selgitava teatega - vajaduse korral järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

SümbolSümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Teade

Spetsifikatsioon

Lane departure warning SEES/Lane departure warning VÄLJAS

Funktsioon on sisse/välja lülitatud.

Kuvatakse sisse/välja lülitamisel.

Tekst kaob 5 sekundi pärast.

Lane Depart. Warning Unavailable at this speed

Funktsioon on ooterežiimil, kui kiirus on väiksem kui 65 km/h.

Lane Depart. Warning Unavailable

Sõidurajal puuduvad selged ääristusjooned või pole kaamera andur hetkel funktsionaalne. Lugege kaameraanduri piirangutest.

Lane Depart. Warning Available

See funktsioon loeb sõiduraja ääristusjooni.

Esiklaas Andur blok-d

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Driver Alert Sys Vajalik hooldus

Süsteem on välja lülitunud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?