Mootoriruum

Mootoriruum, ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Ülevaates on kujutatud tavaliselt kontrollitavaid sõlmi.

Osa auto akudest ja mitu auto elektriajamisüsteemi komponenti asuvad mootoriruumi kaane all. Olge selles piirkonnas ettevaatlik ja puudutage ainult osi, mis on seotud tavalise hooldusega.

Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

  • Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
  • Vedelike kontrollimisel mootoriruumis või nende lisamisel olge ettevaatlik.
Tavalised kontrollimispunktid - muude osade puhul on vaja spetsialisti eriteadmisi.

Tavalised kontrollimispunktid - muude osade puhul on vaja spetsialisti eriteadmisi.

Jahutus- ja kliimaseadmesüsteemi jahutusvedeliku kontrollimine/lisamine.
Roolivõimendiõli kontrollimine/lisamine
Mootoriõliga täitmine
Pidurivedeliku kontrollimine/lisamine (juhi poolel)
Aku
Relee- ja kaitsmekarp
Aknapesuvedeliku lisamine

Hoiatus

Tööde ajal mootoriruumis peab auto elektrisüsteem olema alati süüteasendis 0 ; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.


Kas sellest oli abi?