Hübriidaku laadimine

Juhtseadmega laadimiskaabel - olekuteated

Uuendatud 7/23/2018

Auto hübriidaku laadimise ajal ja pärast selle lõppu näitab laadimiskaabli juhtseadme ekraan voolu olekut.

Juhtseadme kuva

Olek

Spetsifikatsioon

Soovitatav tegevus

Laadimisvoolu näidik (1) on kustunud. Auto sümbol (5) põleb pidevalt rohelise valgusega.

Ooterežiim

 • Laadimiskaabel on autoga ühendatud.
 • Laadimine on võimalik, kuid auto elektroonikasüsteem ei ole seda veel aktiveerinud.

Oodake, kuni aku on täielikult laetud.

Jooksvat voolutarbimist näidatakse rohelise näidiku (1) abil. Roheline autotähis (5) põleb pidevalt.

Laadimine.

 • Auto elektroonikasüsteem on alustanud laadimist.
 • Laadimine.

Oodake, kuni aku on täielikult laetud.

Laadimisvoolu näidik on kustunud. Auto sümbol (5) vilgub punaselt.

Laadimine ei ole võimalik.

 • Juhtseadme ja auto vahel on sideviga.
 • Auto elektroonikasüsteemi ventilatsioon on ebapiisav, aktiveerimata või defektne.
 1. Kontrollige kõiki ühendusi või kasutage teist 230 VAC pesa.
 2. Taaskäivitage aku laadimine.

Auto sümbol (5) põleb pidevalt punase valgusega.

Laadimine ei ole võimalik.

 • Laadimiskaabli maalühiskaitse on lülitunud.
 1. Eemaldage laadimiskaabel 230 VAC pistikupesast.
 2. Laadimiskaabli maalühiskaitse lähtestatakse ja seade taaskäivitub.

Laadimisvoolu näidik (1) ja maja sümbol (3) vilguvad punaselt.

Laadimine ei ole võimalik.

Käivitub 230 VAC pistikupesa temperatuuri seire.

Alustage laadimist uuesti. Probleemi püsimisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.


Kas sellest oli abi?