Hübriidaku laadimine

Laadimisvool

Uuendatud 7/23/2018

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Auto laadimise sisendpesa ja 230 VAC pesa vahelisele laadimiskaablile võib määrata juhtseadme abil eri voolutugevuse (6-16 A).

Kui laadimiskaabel on aktiveeritud, kuvatakse näidikuplokil teade ja auto laadimise sisendpesas olev lamp süttib. Laadimisvoolu kasutatakse peamiselt aku laadimiseks, kuid samuti auto eelsoojenduseks.

Oluline

Ärge kunagi ühendage 230 V vahelduvvoolu pistikupesa kaablit laadimise ajal lahti - esineb oht 230 V vahelduvvoolu pesa kahjustada. Esmalt lõpetage alati laadimine, seejärel ühendage laadimiskaabel lahti.

Laadimisaeg erineb olenevalt juhtplokil määratud voolutugevusest.

Vt näiteid järgnevast tabelist:

Voolutugevus (A)

Laadimisaeg (tundides)

6

7,5–10,0

10

4,5–7,0

16

4,0–5,5

Märkus

  • Väga kuuma või väga külma ilmaga kasutatakse laadimisvoolu osaliselt hübriidaku ja salongi soojendamiseks/jahutamiseks ja laadimisaeg on pikem.
  • Laadimisaeg pikeneb, kui valite eelkonditsioneerimise. Vajalik aeg sõltub peamiselt välistemperatuurist.
Laadimiskaabli pistik ja laadimise sisendpesa.

Laadimiskaabli pistik ja laadimise sisendpesa.

Tavaliselt on ühe kaitsmega vooluahelas mitu 230 VAC tarbijat, seega võib samal kaitsmel asuda lisatarbijaid (nt valgustid, tolmuimeja, elektridrell jne).

Näide 1

Kui auto on ühendatud 230 VAC/10 A pessa ja juhtkarp on seatud olekusse 16 A, püüab auto saada 230 VAC võrgust 16 A - mõne aja pärast lülitub ülekoormatud 10 A kaitse välja ja aku laadimine katkeb.

Sellisel juhul lähtestage kaitsme pesa ja valige juhtseadmelt madalam laadimisvool, vt Hübriidaku laadimine - ettevalmistused.

Näide 2

Kui auto on ühendatud 230 VAC/10 A pistikupessa ja juhtkarp on seatud olekusse 10 A , siis tarbib auto 230 VACvõrgust 10 A. Kui sama pistikupesaga (või teise pistikupesaga sama kaitsme vooluringis) on ühendatud lisatarbijaid, siis on oht, et pistikupesa kaitse koormatakse üle ja see katkestab voolu, mistõttu laadimine peatub.

Sellisel juhul lähtestage kaitsme pesa/kaitsme vooluahel ja valige juhtseadmelt madalam laadimisvool – või eemaldage pesast teised tarvitid.

Näde 3

Kui auto on ühendatud 230 VAC/10 A pistikupessa ja juhtkarp on seatud olekusse 6 A , siis tarbib auto 230 VAC võrgust ainult 6 A. Aku laadimine võtab kauem aega, aga sama pistikupesaga (või kaitsme vooluahelaga) võib ühendada lisatarbijaid, kui kogukoormus ei ületa kaitsme vooluahela võimsust.


Kas sellest oli abi?