Käivitamine ja sõitmine

Käigukastid

Uuendatud 7/23/2018

Autot V60 Plug-in Hybrid juhitakse ja kasutatakse samal viisil nagu tavalist sisepõlemismootori ja automaatkäigukastiga autot.

Erandiks on olukord, kus käigukang on käsilülitusasendis (+/-), töötab diiselmootor pidevalt. Sel juhul peab juht käike käsitsi vahetama ja auto pidurdab mootoriga gaasipedaali vabastamisel, vt Automaatkäigukast - Geartronic.

Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib ühtsel näidikupaneelil ohusümbol ja ilmub teade. Järgige teates antud soovitust.


Kas sellest oli abi?