Käivitamine ja sõitmine

Teise aku abil käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Juhul kui käivitusaku on tühjaks saanud, siis osutub võimalikuks sõiduki käivitamine doonoraku voolu pealt.

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage süüde võtme asendisse 0, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Oluline

Kui võti on keeratud asendisse 0: enne abiaku ühendamist oodake ligikaudu kaks minutit, et võimaldada juhtsüsteemil vajalikud parameetrid seadistada.

Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.

Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülita abistava auto mootor välja ja veendu, et autod ei puutu kokku.

Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.

Avage auto aku esikattel olevad klambrid ja eemaldage kate.

Ühenda punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).

Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).

Ühendada teine klamber maanduspunktiga, nt mootori parempoolne ülemine kinnitus, välise kruvi pea (4).

Kontrolli, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.

Käivita abistava auto mootor ja lase sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.

Käivitage tühjenenud akuga ja sisestatud kaugjuhtimispult-võtmega auto mootor ja vajutage nuppu START/STOP ENGINE, vt Mootori käivitamine.

Märkus

Mootori käivitamisel normaaltingimustes on prioriteetne elektriline veomootor - diiselmootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast nupu START/STOP ENGINE vajutamist "käivitub" elektrimootor ja auto on sõiduks valmis. Mootori käivitumist näidatakse näidikuplokil märgulampide kustumise ja armatuurlaua eelseatud värviteema süttimisega.

Oluline

Ära puuduta käivitamise ajal ühenduskohti. Sädemete tekkimise oht.

Eemalda käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.

Veendu, et kumbki musta käivituskaabli klamber ei puutu kokku aku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga!

Paigaldage aku esikate autole tagasi.

Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

Kas sellest oli abi?