Kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid

Uuendatud 7/23/2018

Tavalisel kaugjuhtimispuldil on sellised funktsioonid nagu uste lukustamine ja avamine.

Funktsioonid

Tavaline kaugjuhtimispult.

Tavaline kaugjuhtimispult.

  Lukustamine
  Lukust lahtitegemine
  Lähenemisvalgustus
  Tagaluuk
  Paanikafunktsioon
PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult( Personal Car Communicator).

PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult*( Personal Car Communicator).

  Information

Funktsiooninupud

Locking (Lukustamine) – lukustab uksed ja tagaluugi ning aktiveerib seejärel alarmi.

Pikk nupuvajutus sulgeb kõik aknad ja katuseluugi* üheaegselt. Lisainfot vt Täieliku õhutuse funktsioon.

Hoiatus

Kui katuseluuk ja aknad suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää nende vahele.

Avamine – avab uksed ja tagaluugi ning desaktiveerib alarmi.

Kõigi akende samaaegseks avamiseks hoidke nuppu all. Lisainfot vt Täieliku õhutuse funktsioon.

Funktsiooni saab ümber häälestada kõikide ukselukkude korraga avamiselt ainult juhiukse luku avamisele – pärast pikka vajutust tuleb kümne sekundi vältel nuppu veel kord vajutada, et avada ka ülejäänud ukselukud.

Funktsiooni saab muuta menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Approach lighting (Lähenemisvalgustus) – kasutatakse auto valgustuse sisselülitamiseks teatud kauguselt. Lisainfot vt Lähenemisvalgustuse kestus.

Seda nuppu võib kasutada ka eelsoojenduse aktiveerimiseks.

Tailgate (Tagaluuk) – avatakse ainult tagaluugi lukk ja desaktiveeritakse tagaluugi alarm.

Häirefunktsioon Panic function – Kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras.

Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all vähemalt kolme sekundit või vajutage seda kolme sekundi jooksul kaks korda.

Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt 3 sekundi pärast välja.


Kas sellest oli abi?