Kohanduv kiirusehoidik

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ummikus liikumise abisüsteem

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Ummikus liikumise abisüsteemil on ka kohanduv püsikiirushoidik ja täiustatud funktsioonid liikumisel kiirustel alla 30 km/h.

Kohanduvat püsikiirusehoidjat täiendab funktsioon ummikus liikumise abisüsteem (ka nn "Queue Assist").

Ummikus liikumise abifunktsioonil on kaks ülesannet.

 • Laiendatud kiirusvahemik – toimib ka kiirusel alla 30 km/h ja paigal seistes
 • Eessõitja muutmine
 • Automaatpidur ei toimi, kui auto seisab
 • Seisupiduri automaatne rakendamine.

Pidage meelest, et kõige aeglasem kiirus, mida kohanduvale püsikiirusehoidikule saab valida, on 30 km/h – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni peatumiseni, ei saa30 km/h väiksemat sõidukiirust valida/salvestada.

Pikendatud kiirusvahemik

Märkus

Adaptiivse kiirushoidiku aktiveerimiseks peab juhiuks olema suletud ja juhi turvavöö kinnitatud.

Kohanduv kiirusehoidik võib järgneda teisele sõidukile vahemikus 0-200 km/h.

Märkus

Adaptiivse kiirusehoidja aktiveerimiseks aeglasemal kiirusel kui 30 km/h peab eespool liikuv sõiduk paiknema piisavalt kaugel.

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõitmine automaatselt, kui peatus ei kesta kauem kui umbes 3 sekundit – kui eesolev auto hakkab liikuma hiljem, lülitub kohanduv kiirusehoidik automaatpidurdusel ooterežiimi. Juht peab seejärel püsikiirushoidiku uuesti aktiveerima järgmisel viisil:

 • Vajuta rooli nuppu .

või

 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.
> Adaptiivne püsikiirushoidik hakkab järgima eessõitva auto kiirust.

Märkus

Queue Assist (Ummikuabisüsteem) suudab autot paigal hoida maksimaalselt 4 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja adaptiivne kiirushoidik lülitub välja.

 • Enne adaptiivse kiirushoidiku taaskäivitamist tuleb seisupidur vabastada.

Eessõitja muutmine

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui kohanduv kiirushoidik järgib kiirustel alla30 km/h teist sõidukit ja muudab liikuva eessõitja liikumatuks eessõitjaks, aeglustub adaptiivne püsikiirushoidik vastavalt liikumatule sõidukile.

Hoiatus

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle30 km/h, ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, siis ignoreerib adaptiivne kiirushoidik seisvat autot ja jätkab sõitu salvestatud kiirusega.

 • Juht peab ise vahele segama ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Kohanduv püsikiirushoidik lülitatakse välja ja jääb ooterežiimile:

 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h ja adaptiivne püsikiirusehoidja ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt lamav politsei.
 • kui kiirus on alla 5 km/h ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole adaptiivne püsikiirushoidikul enam järgitavat autot.

Automaatse pidurdamise määratlemine paigal seistes

Teatud juhtudel peatab ummikus liikumise abisüsteem paigalseismisel automaatse pidurdamise. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

Ummikus liikumise abisüsteem vabastab jalgpiduri ja lülitab kohanduva püsikiirusehoidja ooterežiimi järgnevatel juhtudel.

 • juht paneb jala piduripedaalile
 • seisupidur on rakendatud
 • käigukang on asendis P, N või R
 • juht seadistab adaptiivse püsikiirusehoidiku ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Mõnedel juhtudel rakendab ummikus liikumise abisüsteem auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

See juhtub, kui:

 • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
 • ESC lülitub režiimist Normal režiimi Sport
 • Ummikus liikumise abisüsteem on sõidukit paigal hoidnud kauem kui neli minutit
 • mootor seisatakse
 • pidurid kuumenevad üle.

Kas sellest oli abi?