Tutvuge oma juhendiga

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

Park Assist

9 Tulemused

Parkimisabi kaamera Park assist camera - seadistused

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Parkimisabi kaamera*

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Parkimisabi* - tagumine

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest.

Parkimisabi süsteem Park assist syst* - andurite puhastamine

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest. Andureid tuleb korraliku töötamise tagamiseks regulaarselt puhastada. Puhasta neid vee ja autošampooniga.

Parkimisabi kaamera Park assist camera - piiratud toime

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurduskäigu valimisel.

Parkimisabi* - eesmine

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest. Parkimisabi süsteem aktiveerub automaatselt mootori käivitumisel - the lüliti sisse-/väljalülitatud oleku märgutuli põleb. Kui parkimisabi on välja lülitatud, ei põle lülitis märgutuli.

Parkimisabi seade Park assist syst* - veateade

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest.

Parkimisabi süsteem Park assist syst* - toimine

Mootori käivitamisel aktiveeritakse parkimisabi süsteem automaatselt – lüliti toitetuli süttib. Kui parkimisabi on välja lülitatud, ei põle lülitis märgutuli.

Parkimisabi*

Parkimisabi kasutatakse parkimise abivahendina. Helisignaal ja keskkonsooli ekraanil kuvatavad sümbolid näitavad kaugust avastatud takistusest.