Pidurid

Jalgpidur

Uuendatud 7/23/2018

Jalgpidur on mõeldud sõiduki liikumiskiiruse vähendamiseks sõidu ajal.

Autol on kaks piduriahelat. Kui pidurisüsteem on kajustatud, hakkavad pidurid tööle pedaali käigu lõpuosas ning tavalise pidurdusefekti saavutamiseks tuleb pedaali tugevamini suruda.

Piduripedaalile vajutamise tugevust võimendab piduri servomehhanism.

Hoiatus

Piduriservo ei tööta enne, kui mootor pole käivitatud, vt Mootori käivitamine.

Kui piduripedaali kasutatakse väljalülitatud elektri- ka diiselmootoriga autos, nt auto pukseerimisel, on pedaali käik pikem ja auto pidurdamiseks peab kasutama tugevamat survet.

Mägisel maastikul või raske koormusega sõites saab pidurite koormust vähendada, pidurdades mootori abil. Mootoriga pidurdamine on kõige tõhusam siis, kui nii mäest alla- kui ülessõiduks kasutatakse sama käiku.

Üldisema info saamiseks raskete koormate vedamise kohta autos, vt Mootoriõli - rasked tööolud.

Funktsionaalne kontrollimine mootori käivitumisel

V60 Plug-in Hybrid on varustatud nn "brake by wire" pidurisüsteemiga. Iga käivitamise järel toimub piduripedaali vajutamisel käigikangi asendi muutmiseks asendist P pidurisüsteemi automaatne funktsioonide kontroll, vt Automaatkäigukast - Geartronic. Koos funktsioonide kontrolliga võidakse mõnel juhul infonäidikul kuvada ka teadet ning sümbolit, vt näiteid selle jaotise lõpus olevast tabelist.

Märkus

Funktsiooni kontrollimisel on pedaali liikumistee veidi pikem kui tavalisel pidurdamisel.

Kerge pidurdamine - hübriidaku laadimine

Kergeks pidurdamiseks kasutatakse elektrimootori mootorpidurit. Sellisel juhul muundatakse auto kineetiline energia elektrienergiaks, mida kasutatakse hübriidaku laadimiseks. Aku laadimist mootoriga pidurdamisel näidatakse näidikuplokis koos animatsiooniga.

Funktsioon on aktiivne kiirustel 150-5 km/h; tugevamal pidurdamisel ning väljaspool seda kiirusvahemikku toimub pidurdamine hüdraulilise pidurisüsteemi abil.

Piduriketaste puhastamine

Piduriketastel olev mustuse- ja veekiht võib kaasa tuua piduri rakendumise viivituse. Kui auto on pikka aega parkinud või kui autot on pestud ning teekate on märg, tuleks piduriketaste puhastamiseks sõidu alustamisel kergelt pidurdada.

Hooldus

Selleks et auto oleks pidevalt võimalikult turvaline ja töökindel, järgige Volvo hooldus- ja garantiiraamatus toodud hooldusintervalle.

Oluline

Pidurisüsteemi komponentide kulumist tuleb regulaarselt kontrollida.

Küsige selle toimingu kohta teeninduselt või laske seda kontrollida teenindusel - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Sümbolid ja teated

Sümbol

Teade

Tähendus/tegevus

Pidev põlemine – kontrolli pidurivedeliku taset. Kui tase on liiga madal, vala pidurivedelikku juurde ja tee kindlaks pidurivedeliku kadumise põhjus.

Pidev põlemine 2 sekundit mootori käivitamisel - funktsiooni automaatne kontrollimine.

P-asendist väljaviimiseks vajutage piduripedaal täielikult alla

Jalasurve pedaalile on liialt väike.

  • Vajutage pedaali rohkem.

Piduri karakteristik muutunud Vajalik hooldus

Võidakse näidata väga külma ilma korral või juhul, kui käigukangi püütakse P-asendist välja nihutada ebapiisavalt allavajutatud piduripedaaliga.

  • Lülitage mootor välja, vajutades nuppu START/STOP ENGINE; pärast seda käivitage mootor uuesti ja vajutage piduripedaali.

Kui viga ei kõrvaldata: Pöördu autoteenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hoiatus

Kui ja süttivad samaaegselt, võib pidurisüsteemis olla rike.

Kui pidurivedeliku mahuti tase on sel ajal normaalne, sõitke ettevaatlikult lähimasse teenindusse ja laske pidurisüsteemi kontrollida - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Kui pidurivedeliku tase pidurivedeliku mahutis on alla MIN, ärge sõitke edasi ilma pidurivedelikku lisamata.

Pidurivedeliku kadumise põhjus tuleb välja selgitada.


Kas sellest oli abi?