Eelsoojendus

Eelsoojendus - otsekäivitus

Uuendatud 7/23/2018

Auto eelsoojendust saab otse käivitada.

       

  Otsekäivitust saab taostada järgmistel viisidel:

 • ekraan
 • kaugjuhtimispult-võti*
 • mobiil*.

Märkus

Eelsoojenduse otsekäivituse soovitab Volvo aktiveerida kaugjuhtimispult-võtme või mobiiltelefoniga.

Otsekäivitus ekraani kaudu

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Eelsoojenduse aktiveerimiseks liikuge järgmises menüüs edasi valikule Otsekäivitus/ ja valige nupuga OK.

Väljuge menüüst valikuga RESET.

Otsekäivitus kaugjuhtimispult-võtmega*

Märgutuli kaugjuhtimispult-võtmel koos PCC-ga.

Märgutuli kaugjuhtimispult-võtmel koos PCC-ga*.

     

Eelsoojenduse võib aktiveerida kaugjuhtimispult-võtmega:

Hoidke lähenemisvalgustuse nuppu 2 sekundit all.

          

  Ohutuled annavad teavet järgmiselt:

 • 5 lühikest vilkumist, mille järel on ühtlane põlemine u 3 sekundit - signaal on autoni jõudnud ja eelsoojendus on aktiveeritud.
 • 5 lühikest vilkumist - signaal on autoni jõudnud, aga eelsoojendust ei aktiveeritud.
 • Ohutuled ei sütti - signaal pole autoni jõudnud.

Kui eelsoojenduse ajal vajutada teabe nuppu , siis näitab indikaatorlamp selle olekut - samal ajal kuvatakse auto lukustusolek. Oleku uurimise ajal vilgub indikaatorlamp paar korda lühidalt, jäädes seejärel põlema, kui eelsoojendus on aktiveeritud.

Olekut kuvatakse eelsoojenduse ajal ka pardaarvutil.

Otsekäivituse aktiveerimine mobiiltelefoniga*

Aktiveerimine ja teave valitud seadistuste kohta, mida võib juhtida mobiiltelefonist, on saadaval mobiilirakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?