Pardaarvuti

Pardaarvuti – teekonna statistika*

Uuendatud 7/23/2018

Salvestatakse eelmiste sõitude keskmise kütusekulu ja keskmise kiiruse andmed, mida võib vaadata keskkonsooli ekraanilt tulpdiagrammina.

Funktsioon

Sõidu andmedJoonis on skemaatiline - paigutus võib sõltuda auto mudelist või tarkvara värskendusest.

Sõidu andmed

Joonis on skemaatiline - paigutus võib sõltuda auto mudelist või tarkvara värskendusest.

Kütusekulu ja elektritarbimist näidatakse eraldi graafikutel. Elektritarbimine on puhastarbimine, s.t tarbitud energia miinus pidurdamisel genereeritud energia.

Iga tulp näitab olenevalt valitud mõõtkavast läbisõitu 1 km või 10 km - kaugemal paremal pool asub riba näitab väärtust jooksva kilomeetri või 10 km kohta.

Nuppu TUNE kasutades võib tulpade mõõtkava muuta vahemikus 1 km kuni 10 km - paremas servas olev kursor liigub olenevalt valitud mõõtkavast üles või alla.

Kasutamine

Menüüsüsteemis MY CAR saab muuta erinevaid seadeid, vt MY CAR - leidke Trip statistics.

Aktiivseks märgitud valiku "Reset when vehicle has been off for minimum 4h" korral kustutatakse automaatselt kogu statistika sõidu lõpetamisel või auto seismisel kauem kui 4 tundi. Mootori järgmisel käivitamisel algavad sõidu andmed uuesti nullist.

  • Reset when vehicle has been off for minimum 4h - ruudu märgistamiseks valige ENTER ja valige menüüst väljumiseks EXIT.

Kui uut sõidutsüklit alustatakse enne 4 tunni möödumist, tuleb jooksev periood enne suvandi Start new trip abil käsitsi kustutada.

  • Start new trip - ENTER abil saab kustutada kõik varasemad andmed, menüüst väljumiseks valige EXIT.

Tutvuge teabega ka peatükis Ökonoomsed juhtimisvõtted.


Kas sellest oli abi?