Ohutusteenused

Teeninduskeskuse käsitsi teavitamine

Uuendatud 7/23/2018

Võtke hädaolukorras ühendust VOC klienditeenindusega ja taotlege abiVolvo On Call* süsteemiga autod.

  1. Hoidke SOS nuppu vähemalt kaks sekundit all, et teha kõne haigushoo ilmnemisel või välise ohu korral auto või kaassõitjate vastu jne.
  2. VOC klienditeenindusele saadetakse teade abi vajamise ja auto asukoha kohta.
  3. VOC klienditeenindus loob juhiga ühenduse ja uurib välja, millist abi vajatakse.

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab VOC klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.


Kas sellest oli abi?