Kiirusehoidik

Püsikiiruse hoidja* ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Uuendatud 7/23/2018

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Funktsiooni on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajataVolvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta. autodel.

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajata

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

autodel.

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel.

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

.

Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
Ooterežiim
Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

     

Püsikiirusehoidja ajutiseks mahavõtmiseks ja seadmiseks ooterežiimile:

 • Vajuta rooli nuppu .
> Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutuvad VALGEST HALLIKS - kiirusehoidik on ajutiselt välja lülitatud.

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

     

Püsikiirushoidik lülitatakse ajutiselt välja ja ooterežiimile, kui:

 • juht vajutab pidurit
 • käigukang/valits liigutatakse asendisse N
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

     

Püsikiirushoidik lülitatakse ooterežiimile, kui:

 • rattad kaotavad veojõu
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • kiirus langeb alla u 30 km/h.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.


Kas sellest oli abi?