Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõidureast lahkumise hoiatust (Lane Departure Warning) täiendab näidikuplokis eri olukordades intuitiivne graafika. Allpool on toodud mõned näited:

LDW-funktsiooni jooned.

LDW-funktsiooni jooned.

  • LDW-sümbolil on VALGED külgjooned - funktsioon on aktiivne ja tuvastab/"näeb" üht või mõlemat külgjoont.
  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned - funktsioon on aktiivne, kuid ei tuvasta ei vasak- ega parempoolset külgjoont.

või

  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned - funktsioon on ooterežiimis, sest kiirus on alla 65 km/h.
  • LDW-sümbolil pole külgjooni - funktsioon on deaktiveeritud.

Kas sellest oli abi?