Lukustamine/lukust avamine

Lukustamine/avamine – kindalaegas

Uuendatud 7/23/2018

Kindalaegas saab lukustada/lukust avada üksnes juhtimispuldis oleva võtmega.

Teavet võtme kasutamise kohta vt peatükist Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

            

Kindalaeka lukustamine:

Sisestage võti kindalaeka lukuauku, nagu joonisel näidatud.

Keera puldivõtit 90 kraadi päripäeva.

Võta võti välja.

  • Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet auto uste seestpoolt lukustamise kohta vt peatükist Privaatlukustus.


Kas sellest oli abi?