Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Augu parandamine rehvi kiirparanduskomplektiga (Temporary Mobility Kit – TMK).

Ajutine rehvitihendus

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage suurima lubatud kiiruse kleebis (mis asub kompressori ühel küljel) ja kinnitage roolile.

Hoiatus

Pärast rehvi remondikomplekti kasutamist ära sõida kiiremini kuni 80 km/h. Volvo soovitab pöörduda Volvo teenindusse hermeetikuga parandatud rehvi kontrollimiseks (suurim lubatud sõidukaugus on 200 km). Teeninduse töötajad otsustavad, kas parandatud rehvi saab remontida või tuleb see välja vahetada.

Hoiatus

Tihendusvedelik võib nahka ärritada. Nahaga kokkupuutumisel peske vedelik seebi ja veega ära.

Kontrolli, kas lüliti on asendis 0 ning tee kindlaks kaabli ja õhuvooliku asukoht.

Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.

Keera lahti oranž kork ja pudeli kork.

Keera pudel hoidikusse.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Eemaldage ventiili kate.Ainult 17" ratas Thia

Võtke välja tähekujulise otsaga võti (asub penoplastist plokis pakiruumi vasakpoolse paneeli taga).

Suruge tähekujulise otsaga võti avasse.

Kangutage kate tähekujulise otsaga võtme abil ära (A).

Keerake lahti ventiili kork ja eemaldage kompressori voolik ventiili küljest.

Ühendage kompressorist tulev voolik ventiiliga.

Ühenda kaabel 12 V pistikupessa ja käivita auto.

Märkus

Kui ajutise rehviremondikomplekti kompressor ühendada ühte kahest 12 V pistikupesast tunnelkonsoolis, ei tohi teise muid voolutarbijaid ühendada.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Vii lüliti asendisse I.

Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Märkus

Kompressori käivitumisel võib rõhk tõusta kuni 6 baarini, kuid seejärel rõhk langeb ligikaudu 30 sekundi pärast.

Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.

Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülita kompressor välja. Miinimumrõhk on 1,8 bar, maksimumrõhk on 3,5 bar. (Kui rehvirõhk on liiga kõrge, vähendage rõhku ventiili abil.)

Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8 bar, siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Lülita kompressor välja ja tõmba kaabel 12 V kontaktist välja.

Eemalda voolik rehviventiilist ja aseta ventiilikübar tagasi.

Vajutage korkAinult 17" ratas Thia rehvi ventiilile tagasi nii, et ava jääks vastu velge. Kaks klõpsatust näitavad katte kinnitumist ettenähtud viisil.

Sõida kohe (või nii ruttu kui võimalik) u. 3 km maksimaalselt 80 km/h kiirusega, et tihendusvedelik rehvi tihendaks.

Märkus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku.

Hoiatus

Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peab olema vähemalt kaks meetrit.


Kas sellest oli abi?