Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine

Uuendatud 7/23/2018

Kui rehvi parandati kiirparanduskomplekti (Temporary Mobility Kit – TMK) abil, tuleb rehvi umbes kolme kilomeetri järel uuesti kontrollida.

Rehvirõhu kontrollimine

Ühendage seadmed uuesti (juhiseid ventiilikorgi eemaldamise kohta vt Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine).

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

 • Juhul kui see on alla 1,3 baari

  1 baari = 100 kPa.

  , on rehv ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Võta ühendust rehvitöökojaga.
 • Kui rehvirõhk ületab 1,3 baari

  1 baari = 100 kPa.

  , tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Veendu, et kompressor on välja lülitatud. Ühenda õhuvoolik ja kaabel lahti.

Paigaldage ventiili kate uuesti tagasi.Ainult 17" ratas Thia.

Paigaldage ventiili kork.

Vajutage katte üks serv (ilma avata) ettenähtud kohale (rehvile lähim pool - B). Seejärel keerake kate rehvi suunas lahti ja vajutage samal ajal ettevaatlikult nurga all olevale ülemisele servale, et aidata kaasa selle minekule velje serva alla. Kontrollige, et kate oleks ühetasaselt veljega - kui see pole nii, siis vajutage ettevaatlikult ülespoole kumerduvale osale.

Märkus

 • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
 • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Märkus

Rehviliimi pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab vahetuse sooritada volitatud Volvo teeninduses.

Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita lähima Volvo teeninduseni ja lasta vigastatud rehv remontida või välja vahetada. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h. Volvo soovitab pöörduda tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindusse (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.


Kas sellest oli abi?