Juhi ekraan

Rakendusemenüü haldamine juhiekraanil

Uuendatud 5/18/2020

Rakendusemenüü haldamine juhiekraanil

Juhiekraani rakendusemenüüd kasutatakse rooli parempoolse klahvistikuga.

P5-1507-Incoming Call, app menu and right steering wheel switch

Rakendusemenüü ja rooli parempoolne klahvistik. Joonis on illustreeriv.

Avamine/sulgemine
Vasakule/paremale
Üles/alla
Kinnitus

Rakendusemenüü avamine/sulgemine

Vajutage avamise/sulgemise (1) valikut.

Rakendusemenüü avaneb/sulgub.

Märkus

Kui juhiekraanil on vastamata teade, ei saa rakendusemenüüd avada. Teade tuleb enne rakendusemenüü avamist esmalt kinnitada.

Rakendusemenüü sulgub teatud aja möödudes ja konkreetsete valikute tegemisel automaatselt.

Rakendusemenüüs liikumine ja valikud

Rakenduste vahel liikumiseks vajutage vasakut või paremat noolt (2).

Rakendusemenüüs kuvatakse eelmise/järgmise rakenduse funktsioonid.

Valitud rakenduse funktsioonide sirvimiseks vajutage üles- või allanuppu (3).

Funktsiooni suvandi kinnitamiseks või tähistamiseks vajutage kinnitusnuppu (4).

Funktsioon aktiveeritakse ja teatud suvandite korral rakendusemenüü seejärel sulgub.

Kui rakenduste menüü uuesti avatakse, avaneb see viimati valitud rakenduse funktsioonide juurest.


Kas sellest oli abi?