Sõnumite käsitlemine

Juhiekraanil olevad teated

Uuendatud 5/18/2020

Juhiekraanil olevad teated

Juhi ekraanil kuvatavad teated teavitavad või aitavad juhti erinevates olukordades.

P5-1507-Incoming Call, message in driver display

Juhiekraanil olevate sõnumite näited. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Juhiekraanil näidatakse juhi jaoks olulise tähtsusega teateid.

Muust kuvatavast teabest sõltuvalt võidakse sõnumeid näidata juhiekraani eri kohtades. Mõne aja möödudes või teate kinnitamisel/toimingu sooritamisel (kui on nõutav) kustub teade juhiekraanilt. Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek, mille saab avada keskekraani rakenduste kuval.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või kinnitusnupuga.

Hooldusteated

Allpool on toodud valik olulisi hooldusteateid ja nende tähendused.

Teade

Spetsifikatsioon

Peatu ohutultTeate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Lülitage mootor väljaTeate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vajab kohe kooldust, Sõitke töökottaTeate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vajab hooldustTeate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tavahooldus

Broneeri hooldus

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse enne järgmise hoolduse kuupäeva.

Tavahooldus

Aeg hoolduseks

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse järgmise hoolduse kuupäeval.

Tavahooldus

Hoolduse tähtaeg ületatud

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse hoolduskuupäeva möödumisel.

Ajutiselt välja lülitatudTeate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.


Kas sellest oli abi?