Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Hübriidaku laadimine

13 Tulemused

Laadimisolek auto juhi ekraanil

Juhiekraanil on laadimise olek pildi ja tekstina. Teavet näidatakse juhiekraani kogu kasutusaja jooksul.

Regeneratiivne pidurdamine*

Auto säilitab pidurdamise ajal kineetilise energia, et vähendada kütusekulu ja heiteid.

Laadimispesa luugi avamine ja sulgemine

Hübriidaku laadimispesa katte saab käsitsi avada.

Auto laadimispesa laadimise olek

Laadimispesa näitab laadimise olekut LED-märgutulega.

Laadimiskaabel

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks.

Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

Laadimiskaabli juhtüksuse laadimise oleku näidik

Laadimiskaabli juhtploki näidik näitab laadimise olekut laadimise ajal ja pärast seda.

Laadimiskaabli temperatuuri jälgimine

Hübriidaku igakordseks ohutuks laadimiseks on laadimiskaabli ja -pistiku juhtseadmel sisseehitatud temperatuuri seireseadmed.

Hübriidaku laadimine

Lisaks kütusepaagile, nagu tavalisel autol, on see auto varustatud ka vahetatava liitiumioon-tüüpi akuga (nn hübriidakuga).

Hübriidaku laadimise alustamine

Auto hübriidakut laetakse auto ja 230 V pesa* (vahelduvvool) vahel oleva kaabliga.Kasutage ainult autoga kaasasolevat laadimiskaablit või Volvo soovitatud asenduskaablit.

Hübriidaku laadimise lõpetamine

Laadimise lõpuleviimiseks avage auto lukust, ühendage lahti autokaabel laadimispesast ja seejärel 230 V pesast* (vahelduvvool).

Laadimisvool

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Laadimiseks tuleb laadimiskaabel ühendada auto laadimispessa ja 230 V pistikupessa* (vahelduvvool).

Plaanige auto laadimist Volvo On Call* rakenduse abil

Võite kasutada rakendust Volvo On Call oma auto* laadimise plaanimiseks ja ajastamiseks.