Aktiivne parkimisabi

Aktiivse parkimisabi teated*

Uuendatud 5/18/2020

Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAPPark Assist Pilot sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil. Allpool on toodud mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?