Cross Traffic Alert

Funktsiooni Cross Traffic Alert sisse- või väljalülitamine*

ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Uuendatud 5/18/2020

Funktsiooni Cross Traffic Alert sisse- või väljalülitamine*

ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Juht võib funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) välja lülitada.

P5-1507-Cross Traffic Alert symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.


Kas sellest oli abi?