Cross Traffic Alert

Funktsiooni Cross Traffic Alert teated*

ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Uuendatud 5/18/2020

Funktsiooni Cross Traffic Alert teated*

ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Teade

Spetsifikatsioon

Pimeala andur

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Pimeala süst. väljas

Ühendati haagis

Kuna auto elektrisüsteemi ühendati haagis, on BLISBlind Spot Information System ja CTA välja lülitatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi .

Kui teade ei kao, võtke ühendust teenindusegaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?