Driver Alert Control

Funktsiooni Driver Alert Control sisse- või väljalülitamine

Uuendatud 5/18/2020

Funktsiooni Driver Alert Control sisse- või väljalülitamine

Funktsiooni Driver Alert Control (DAC) saab sisse või välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige My CarIntelliSafeDriver Alert.

Valige või tühistage valik Tähelepanu hoiatus funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks.


Kas sellest oli abi?