Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja limiidid

Uuendatud 5/18/2020

Kiirusepiiraja limiidid

Kiirusepiirajal (SLSpeed Limiter) on teatud üldised piirangud.

Tee järsu languse korral ei tarvitse kiiruspiiraja toime piisav olla ja auto võib seega salvestatud piirkiirust ületada. Sellisel juhul hoiatatakse juhti teate Kiirusepiirang ületatud kuvamisega juhiekraanil.

Märkus

Kui kiirust ületatakse vähemalt 3 km/h (ligikaudu 2 mph) võrra, kuvatakse kiirusületamisest teavitav teade.


Kas sellest oli abi?