Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera*

Uuendatud 11/23/2020

Parkimisabi kaamera*

Parkimisabi kaamera (PAC Park Assist Camera ) võib aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimisabi kaamera on abifunktsioon, mis aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel või käsitsi keskekraanilt.

P5+6-1817 - Park Assist Camera, rear view with lines

Kaameravaate näide.

Suumi

Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.

- suumib sisse/välja
360°-vaade * – aktiveerib/inaktiveerib kõik kaamerad.
PAS

Park Assist System

– aktiveerib/desaktiveerib parkimisabiandurid
Jooned – aktiveerib/inaktiveerib parkimise abijooned.
Veotiis * – aktiveerib/inaktiveerib haakekonksu parkimise abijooned*

Pole saadaval kõikide mudelite jaoks ja kõikidel turgudel.

.
CTA * – aktiveerib/inaktiveerib funktsiooni Cross Traffic Alert.

Objektid/takistused võivad ekraanil kuvatust asuda autole lähemal.

Hoiatus

  • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
  • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?