Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja abisüsteemi kuvarežiim

Uuendatud 5/18/2020

Sõiduraja abisüsteemi kuvarežiim

Sõiduraja abisüsteemi (LKALane Keeping Aid) kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

P5-1507-Lane Keeping Aid symbol

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

P5-1507-Lane Keeping Aid lane lines detected

Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on VALGED.

Sõidurea abi skannib ühte või mõlemat sõidurea joont.

Pole saadaval

P5-1507-Lane Keeping Aid cannot detect lane lines

Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on HALLID.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

P5-1507-Lane Keeping Aid steering assistance

Juhtimisabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on VÄRVILISED.

Sõidurea hoidmise süsteem märgib, et süsteem annab hoiatuse ja/või püüab autot tagasi sõiduritta juhtida.


Kas sellest oli abi?