V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Akende ja peeglite kliimajuhtseadmed

Tuuleklaasi soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja desaktiveerimine*

Uuendatud 5/18/2020

Tuuleklaasi soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja desaktiveerimine*

Soojendusega tuuleklaas võimaldab aknalt kiiresti udu ja jää eemaldada.

Saate valida, kas tuuleklaasi automaatne soojendamine aktiveeritakse/deaktiveeritakse mootori käivitamisel. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse siis, kui on oht, et klaasid jäätuvad või lähevad uduseks. Kui klaasid on piisavalt soojad ja jää on sulatatud või klaasid pole enam udused, lülitub soojendus automaatselt välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Tuuleklaasi automaatse soojenduse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne esiklaasisoojendi.


Kas sellest oli abi?