Salongi kliimajuhtseadmed

Õhukonditsioneeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 5/18/2020

Õhukonditsioneeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button AC

Vajutage KLS.

Kliimaseade lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Sulgege kõik küljeaknad ja panoraamkatus*, et konditsioneer toimiks võimalikult hästi.

Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.


Kas sellest oli abi?