Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Lukustamine ja lukust avamine

16 Tulemused

video

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed ning tagaluugi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja tagaluugi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja tagaluuk lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Sundlukustus*

Sundlukustus tähendab, et kõik väljast lukustamisel vabastatakse kõik käepidemed mehaaniliselt, mistõttu on võimatu uksi seestpoolt avada.

Elektrilise tagaluugi maksimaalse avatuse määramine*

Tagaluugi maksimaalse avatuse reguleerimine, nt selleks, et hõlbustada selle avamist garaažis, kus on vähe ruumi.

Lukustamine ja lukustuse avamine auto seest

Uksed ja tagaluugi saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada.

Tagaluugi lukust avamine seestpoolt

Tagaluugi saab avada salongist, vajutades selle armatuurlaual olevat nuppu.

Privaatsuslukk

Tagaluugi saab lukustada privaatsuskaitseluku funktsiooniga, mis takistab selle avamist, näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms.

Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel.

Lapselukkude aktiveerimine ja desaktiveerimine

Lapselukk takistab tagauste avamist seestpoolt.

Lukustuse kinnitus

Auto annab lukustamisest ja lukust avamisest teada ohutuledega.

Luku märguannete säte

Keskekraani seadistusmenüüs võite valida, kuidas auto lukustamisest või lukust avamisest märku annab.