Lukustamine ja lukust avamine

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uuendatud 5/18/2020

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja tagaluuk lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Selle seadistuse muutmiseks:

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Selle funktsiooni deaktiveerimiseks või aktiveerimiseks valige Sõidu ajal automaatne uste lukustamine.


Kas sellest oli abi?