Lukustamine ja lukust avamine

Luku märguannete säte

Uuendatud 5/18/2020

Luku märguannete säte

Keskekraani seadistusmenüüs võite valida, kuidas auto lukustamisest või lukust avamisest märku annab.

Lukustamise märguande muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Vajutage nuppu Lukustamise visuaalne tagasiside ja valige, millal auto annab visuaalse märguande.

  • Lukusta
  • Ava lukust
  • Mõlemad

Funktsiooni väljalülitamiseks valige Väljas.

Auto lukustamisega seotud kokkuklapitavate peeglite* sätte muutmine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.

Valige nupp Klapi peeglid lukustamisel kokku, et funktsioon aktiveerida või inaktiveerida.


Kas sellest oli abi?